Asiantuntijat

Asiantuntijat

Ratkaisukeskeiset terapeutit

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Psykoterapeutit ovat saaneet monivuotisen koulutuksen terapiatyön tekemiseen. Lyhytterapia-instituutti on kouluttanut ratkaisukeskeisiä psykoterapeutteja vuodesta 1999 alkaen.

Ratkaisukeskeiset Coachit

Sertifioidut ratkaisukeskeiset coachit ovat suorittaneet Lyhytterapiainstituutin 40 opintopisteen laajuisen ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen, joka noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes) asettamia osaamisvaatimuksia.

Reteaming valmentajat

Reteaming on ratkaisukeskeinen valmennus- ja ongelmanratkontamenetelmä, jota voidaan vaikuttavasti  hyödyntää johtamisen ja työyhteisöjen kehittämistyössä. Reteaming -valmentajat ovat perehtyneet menetelmän yksilö- ja ryhmäkohtaisiin sovelluksiin ja suorittaneet niitä koskevat harjoittelut ja raportoinnit.

Cooperation valmentajat

Cooperation on koulutusohjelma, jonka avulla voidaan työyhteisöissä kaikkia osallistamalla tehdä kehitystyötä. Keskittymällä muun muassa luomaan positiivista ilmapiiriä ja sopimaan ristiriitoja ja loukkaantumisia, voidaan parantaa niin työntekijöiden kuin esimiesten työhyvinvointia ja työtehoa.

Muksuoppi ohjaajat

Muksuoppi on Lyhytterapiainstituutissa kehitetty ratkaisukeskeinen menetelmä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia ja nuoria voittamaan kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Muksuoppi -ohjaajat ovat saaneet koulutuksen menetelmän käyttöön lasten kanssa eri yhteyksissä.

Muksuoppia vanhemmille ohjaajat

Muksuoppi on Lyhytterapiainstituutissa kehitetty ratkaisukeskeinen menetelmä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia ja nuoria voittamaan kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Täältä löydät luettelon valtuutetuista suomalai-
sista Muksuoppia vanhemmille ja muille kasvattajille kurssin ohjaajista.

Rekisteröidy valmentajaksi

Tutustu valmentajasertifiointiemme vaatimuksiin ja hae sertifiointia.

Yleistä tietoa todistuksista

 

Kaikista pitkistä koulutusohjelmistamme saa päättötodistuksen ja osasta lyhyempiä koulutuksiamme osallistumistodistuksen. Koulutuksen jälkeen saatava ensimmäinen todistus sisältyy aina koulutuksen hintaan.

Kadonneen todistuksen tilalle tehdyistä seuraavista todistuskappaleista Lyhytterapiainstituutti veloittaa 30,00 € (sisältää ALV 24 %) / todistus. Otathan yhteyttä toimistoomme, mikäli tarvitse uuden todistuksen kadonneen tilalle.