Innovaatiot

Innovaatiot

Lyhytterapiainstituutissa on kehitetty useita kansainvälistä tunnustusta saaneita ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Tunnetuimpia ovat lasten ongelmien ratkaisemismenetelmä Muksuoppi (Kids’ Skills) ja valmennusmenetelmä Reteaming. Muita kehittämiämme innovaatioita ovat ratkaisukeskeisen yrityskulttuurin kehittämiseen luodut Cooperation ja Tuplatähti sekä sovittelutyökaluksi soveltuva Vastuunportaat.

Muksuoppi (Kids' Skills)

Muksuoppi on Lyhytterapiainstituutissa kehitetty ympäri maailman tunnettu ratkaisukeskeinen menetelmä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia ja nuoria voittamaan kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Lisää tietoa Muksuopista ja siihen liittyvistä työkaluista löydät Muksuopin verkkosivulta www.muksuoppi.fi tai kansainväliseltä sivulta www.kidsskills.org.

Reteaming

Ratkaisukeskeinen yksilöiden, työryhmien ja organisaatioiden kehittämisen, sekä motivaation ja muutoksenhallinnan työkalu. Reteaming on kansainväliseen käyttöön levinnyt ratkaisukeskeinen valmennus- ja ongelmanratkontamenetelmä.

Cooperation

Cooperation – Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään. Ensisijaisesti esimiehille kehitetty, mutta kaikille organisaation työntekijöille soveltuva kurssi, jossa osallistujat oppivat harjoitusten avulla kuusi keskeistä yhteistyötaitoa. Näiden taitojen hallitseminen huolehtii, että työpaikalle syntyy hyvä yhteishenki sekä innostava ja motivoiva työilmapiiri.

Mestariluokka

Mestariluokka on kasvatustieteen maisterin Maiju Aholan kehittämä myönteinen, tavoitteellinen tapa edistää koululuokan hyvän ilmapiirin syntymistä, oppilaiden koulunkäyntitaitoja sekä ratkaista kasvatuksessa esiin tulevia ongelmia positiivisen lähestymistavan kautta. Menetelmän taustalla on lasten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty Muksuoppi.

Vastuunportaat

Vastuunportaat on Lyhytterapiainstituutissa kehitetty ratkaisukeskeinen korjaavan oikeuden periaatteita noudattava menetelmä. Sen avulla voidaan puuttua rakentavalla tavalla lasten ja nuorten tekemiin vääryyksiin ja rikkeisiin.

Tuplatähti

Tuplatähti