Ratkaisukeskeiset Coachit

Ratkaisukeskeiset Coachit

Sertifioidut ratkaisukeskeiset coachit ovat suorittaneet Lyhytterapiainstituutin 40 opintopisteen laajuisen ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen, joka noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes) asettamia osaamisvaatimuksia.

 

Ahola Akseli
Helsinki
puh. 045 118 2801
www.brainreaction.fi

Alanko Tanja
yhteisöpedagogi AMK, kouluttaja
puh. 040 840 9999
tanja.alanko(at)hotmail.com

Anttila Ulla
sosiaalipsykologi, ST
ulla.anttila@pp3.inet.fi
https://komppi.net/terapeutit/ulla-anttila

Aromaa Raisa
FM
Tampere
puh. 044 529 1188
raisaaromaa@gmail.com
www.raisaaromaa.com

Astikainen Taru
henkisen kasvun ohjaaja ja luennoitsija
puh. 050 347 3668
info@tarukaroliina.fi
www.tarukaroliina.fi

Barkman Johanna
psykologi
johanna.barkman@pesapuu.fi
www.pesapuu.fi

Blomberg Susan
ratkaisukeskeinen valmentaja
puh. 0400 839 660
susan@bodymental.fi
www.bodymental.fi

Ekman Terhi-Maria
KTM, Licenced Practitioner of NLP
puh 050 338 0521
terhi-maria.ekman@outlook.com

Eskola Johanna
puh. 040 703 5493
j.eskola(at)suomi24.fi

Haukijärvi Juha
työnohjaaja STOry
Tradenomi, lähihoitaja, asentaja, työyhteisösovittelija
puh. 044 970 8286
juha.haukijarvi(at)logtim.fi

Havukainen Elina
puh. 050 305 5055
ehavukainen@gmail.com

Von Heiroth Johanna
FM, hyvinvointivalmentaja
puh. 040 511 5359
johanna.vonheiroth@alendo.fi
www.alendo.fi

Humberg Tuija
Tilitoimistoyrittäjä
puh. 040 837 8166
tuija(a)humberg.fi

Hälli Karoliina
ohjelmistotuotannon DI, HR-asiantuntija
puh. 041 535 3276
karoliina.halli(at)gmail.com
www.linkedin.com/in/karoliinahalli

Hämäläinen Pernilla
pernilla.hamalainen(at)live.com

Hänninen Tiina
yrittäjä, tradenomi, ratkaisukeskeinen coach
puh. 040 569 5725
tiina.hanninen@ilink.fi

Hanna Inkinen
BA Communications Studies and Business
puh. 045 158 1811
hanna.inkinen@gmail.com
toiveistatottavalmennus.wordpress.com

Jaanu Anna-Mari
Ohjelmapäällikkö, YTM
puh. 050 572 4620
annamaky@hotmail.com

Jantunen Maarit
MBA, VTM, ratkes coach
puh. 040 583 0939
maarit@cocomind.fi
www.cocomind.fi

Juote Eija
palvelujohtaja (Familar Oy)
puh. 050 331 6966
eija.juote@familar.fi

Järnefelt Kristine (ent. From)
KT, elto (eo), erityispedagogiikan lehtori
kristine.jarnefelt@gmail.com

Järvenpää Anne

Jäsberg Kari
Helsinki-Tampere
kari.jasberg(a)apteekit.net

Kangasharju Marinetta
puh. 040 504 2047
marinetta@innerjob.fi
www.innerjob.fi

Kettunen Anna-Maija
KTM, HR Partner
kettunen.annamaija@gmail.com

Kilpimaa Jaana
KTM, Ratkaisukeskeinen coach
jaana_kilpimaa(at)yahoo.com
puh. 040 513 6810

Kojo Sirpa
terveydenhoitaja, työnohjaaja
puh. 040 823 4423
sirpa.kojo@luukku.com
www.sirpakojo.blogspot.com

Konsti Sanna
KTM, Fil. yo (Psykologia)
Reteaming-valmentaja
puh. 050 575 0028
sanna@celivia.com
www.ratkaisukeskeinenvalmennus.fi

Koskelainen Katja
sairaanhoitaja
puh. 050 572 1127
katja.koskelainen@espoo.fi

Koukkula Pia
Ratkaisukeskeinen coach
työnohjaaja, uravalmentaja
puh. 040 844 4256
p.koukkula@gmail.com

Kuula Kati

Kuula Katja

ratkaisukeskeinen coach, työnohjaaja, fysioterapeutti
puh. 0400 925 090
katjakuula00@gmail.com

Kylmänen Petri
sairaanhoitaja YAMK, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen coach, työnohjaaja
puh. 0400 936436
petri.kylmanen@moodhouse.fi
www.moodhouse.fi

Laine Maria

YTM, sosiaalipsykologi
KM, erityisopettaja
perheterapeutti
työnohjaaja STOry
puh. 045 856 5100

Lainto Mervi
KTM
puh. 040 513 3048
laintomervi@gmail.com

Laitinen Sarita
Sosionomi Amk, Ennaltaehkäisevän perhetyön sosiaaliohjaaja
Ratkaisukeskeinen coach
puh. 040 777 1134
saritalaitinen@gmail.com

Lamminmäki Mariola
YTM, MB-EAT, MBSR-ohjaaja
puh. 050 338 8417
mariola.lamminmaki@gmail.com

Latosaari Kaisa
toimintaterapeutti (AMK)
klatosaari@gmail.com

Lehti Susanna
“asiantuntija, OTM”
puh. 050 575 5061
susanna.lehti(at)lehtijakumppanit.fi
www.lehtijakumppanit.fi

Lehtimäki Anne
KM, erityisopettaja, luokanopettaja
Ratkaisukeskeinen coach
Jyväskylä
puh. 040 548 6933
anmaleht@gmail.com

Lehtonen Laura
VTM
puh. 040 743 7107
laura.lehtonen@klue.fi

Lehtonen Seija-Maria
kasvatustieteen maisteri, ammattivalmentaja
puh. 040 507 9214
seijamaria(at)me.com

Lempiäinen Jessina
Ratkaisukeskeinen valmentaja
jessina.lempiainen@gmail.com

Luomaranta Elisa
Terveydenhoitaja, TtM, mindfulness-ohjaaja
elisa@elluyellow.com
puh. 0400 434 387
elluyellow.com

Marjamäki-Nikander Tanja
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen kanditaatti, kasvatuskumppanuuskouluttaja

Marjanen Taina
KTM
puh. 050 555 9070
taina.marjanen(at)toukokuu.fi

Mehtälä Heli
DI, Ratkaisukeskeinen coach
040-8357390
heli.mehtala(at)variaco.fi

Mielonen Mia
PsM, KM
mia.mielonen@gmail.com

Mäkelä Päivi
Certified Business Coach, Organisaatiokonsultti, KTM, EMBA
puh. 040 822 3355
paivi.k.makela@uta.fi

Määttänen Matti
Tietoliikenne asiantuntija
puh. 040 055 9375
mattimaattanen(at)gmail.com

Nissinen Marja
sosionomi (amk)
puh. 050 491 5695
ratkeskoutsi@gmail.com

Nisumäki Sari
Henkilöstöasiantuntija, tradenomi
puh. 043 826 4472
sari.nisumaki(at)attendo.fi
www.attendo.fi

Nummila Joanna
partner, coach / Interim Sales Oy
puh. 0500 403 630
joanna.nummila@interimsales.fi

Ojala Sanna
reteaming ja cooperation valmentaja
puh. 050 350 9902
www.mindbar.fi

Ojaniemi Soili
KM, VTS
soili.ojaniemi@aaltoee.fi

Paasikivi Nelli
Ratkaisukeskeinen coach
puh. 050 537 6140

Palenius Leena
Ratkaisukeskeinen valmentaja
paleniusleena(at)gmail.com

Perho Anna
valmentaja
anna.perho(at)gmail.com
annaperho.fi

Pihl Kari
seniorikonsultti, VTM
puh. 040 580 2048
kari.pihl@mercuri.fi

Pitkänen Markus
fysioterapeutti (Maitland)
puh. 010 237 7050
markus.pitkanen@fysios.fi
www.fysios.fi

Pohjola Arja
varatuomari, työoikeuden asiantuntija
puh. 050 386 3361
laki.apohjola@gmail.com

Rantala Eeva
Ratkaisukeskeinen coach
puh. +358 50 3559333
eeva.sisusolution@gmail.com

Rauhamaa Saija
Terveystieteiden maisteri TtM, Työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön erityisasiantuntija
puh. 050 462 7856
saijarauhamaa@hotmail.com
saija.rauhamaa@ttl.fi

Rautimo Maiju
MBA (YAMK, liiketalous)
Ratkaisukeskeinen valmentaja
puh. 040 514 1218
maijurautimo@hotmail.com

Ruhanen Johanna
KM, ratkaisukeskeinen coach, uracoach
puh. 050 491 4989
johanna.ruhanen(at)tienhaaracoaching.fi
www.tienhaaracoaching.fi

Ruoho Olga
Kansainvälisen kaupan ammattilainen, Ratkaisukeskeinen coach, vuorovaikutusvalmentaja
puh. 050 595 1338
olgaruoho@icloud.com

Saarivuori Tea
Espoo
KM, englanninopettaja, luokanopettaja
Lasten ja nuorten mindfulness -ohjaaja
tea.saarivuori@gmail.com

Saarteinen Minna
yrittäjä, kehittäjä, valmentaja
Miglio Oy
puh. 0400 411 932
minna.saarteinen(a)miglio.fi
www.miglio.fi

Salo Mirja
KTM, ratkaisukeskeinen ja NLP-coach
puh. 040 768 7663
mirja.salo(at)saveera.fi

Salo Tiina
puh. 044 335 8757
tiina.h.salo@gmail.com

Salomaa Kukka
KTM, NLP Practitioner IANLP
Social Panorama Consultant
kukka.salomaa(a)gmail.com

Siltala Laura
ratkaisukeskeinen työyhteisövalmentaja
ja muutoskumppani
puh. 045 638 1062
laura.siltala@gmail.com

Solehmainen Jaana
YTM, FM
jaana.solehmainen(at)gmail.com

Suominen Tuuli
MBA, HR-johtaja, ratkaisukeskeinen coach
puh. 045 324 7979
tuulig@hotmail.com

Suonsivu Eveliina
Terveydenhoitaja YAMK, Työterveyshoitaja
puh. 044 983 4333
eveliina.suonsivu@carelina.fi
www.carelina.fi

Tammi Sanna
KM
puh. 040 716 9253
sanna.tammi2(at)gmail.com

Tiainen Kati
KM, Sertifioitu Prosci Change practitioner
luennoitsija
puh. 050 529 1160
kati.tiainen(at)outlook.com

Toivonen Kari

Tolvila Annamaija
valmentaja, työnohjaaja (STOry), HTM
puh. 040-551 9117
annamaija.tolvila@gmail.com

Träskelin Stefan
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja coach
puh. 040 415 8388
stefan(at)onnistuvalmennus.fi
www.onnistuvalmennus.fi

Tulikorpi Laura
KM, luokanopettaja
puh. 0400 587 191
laura.tulikorpi@ratkaisukeskeinenvalmennus.fi
www.ratkaisukeskeinenvalmennus.fi

Unhola Kaija
Viestintäyrittäjä
Ratkaisukeskeinen coach
puh. 0500 817 876
kaija.unhola(at)gmail.com

Uusitalo Päivi
tieto- ja viestintätekniikan tradenomi
puh. 040 560 1200
paivi.e.uusitalo@gmail.com

Vartiainen Antti
Psykologi, psykoterapeutti VET, työnohjaaja,
mindfulness-ohjaaja CFM
Helsinki
antti.vartiainen@windowslive.com

Vaulamo Päivi
puh. 050 577 0732
paivi.vaulamo@outlook.com

Vennala Satu
restonomi
satu.vennala@sok.fi

Vierto Mira
Markkinointiviestinnän ja brändinrakentamisen
ammattilainen
sertifioitu vijnana-joogaopettaja 800 RYT
puh. 040 559 5905
mira.vierto@gmail.com

Viljanen Hanna
Työterveyshoitaja
puh. 040 518 8660
hanna.viljanen@gmail.com

Vinnari Jaana
Ratkaisukeskeinen, terapeuttinen valmentaja
jaana.vinnari@icloud.com

Väänänen Johanna
Työhyvinvointivalmentaja, Liikunnanohjaaja
Personal Trainer
puh. 040 575 0072
lifestylefitjohanna@gmail.com

Wallin Heli
VTM
puh. 044 510 8488
heli.wallin(at)reflect.fi
www.reflect.fi

Ylönen Anu
sairaanhoitaja (AMK), eläinavusteinen valmentaja
puh. 040 542 7560
anu.ylonen@olenkorento.fi
https://olenkorento.fi

Öhman Krista
Lastentarhanopettaja
Luokanopettaja
krista.ohman@gmail.com