Koulutustarjonta

Opi uutta

Tutustu koulutustarjontaamme

Pitempiin koulutuksiimme kuuluvat psykoterapeuttikoulutus, sekä lyhytterapian ja ratkaisukeskeisen valmennuksen koulutusohjelmat. Järjestämme myös lyhyempiä workshoppeja, tilaustyönä asiakkaille laadittuja koulutusohjelmia, kansainvälisten kouluttajien seminaareja ja verkkokursseja.

Tule hakemaan täydennystä ammatilliseen osaamiseesi tai hyötymään ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien henkilökohtaisesta voimaannuttavasta vaikutuksesta.

Lyhytterapian koulutus-ohjelma

40 opintopisteen laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason vaatimuksia.

Coach koulutusohjelma

Lyhytterapiainstituutti järjestää 40 opintopisteen laajuisen ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen, joka noudattaa IASTI:n asettamia osaamisvaatimuksia.

Psykoterapeuttikoulutus

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus, 60 op. Itä-Suomen yliopisto ja Lyhytterapiainstituutti järjestävät yhteistyössä Ratkaisukeskeistä psykoterapeutti-koulutusta.

Peter Jacob–Väkivallaton vastarinta

13.-14.10.2021

(NVR-menetelmä) ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa haastavien asiakkaiden auttamisessa. Kaksipäiväinen Online -koulutus

Reteaming -koulutus

22.9.2021 alkaen

Reteaming on muutoksenhallinnan ratkaisukeskeinen menetelmä, vaiheittain etenevä looginen prosessi, jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia ja saavuttaa tavoitteita innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Verkkokurssit

Aloita koska tahansa

Opiskele joustavasti oman aikataulusi mukaan verkossa.