Koulutustarjonta

Opi uutta

Tutustu koulutustarjontaamme

Pitempiin koulutuksiimme kuuluvat psykoterapeuttikoulutus, sekä lyhytterapian ja ratkaisukeskeisen valmennuksen koulutusohjelmat. Järjestämme myös lyhyempiä workshoppeja, tilaustyönä asiakkaille laadittuja koulutusohjelmia, kansainvälisten kouluttajien seminaareja ja verkkokursseja.

Tule hakemaan täydennystä ammatilliseen osaamiseesi tai hyötymään ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien henkilökohtaisesta voimaannuttavasta vaikutuksesta.

Lyhytterapian koulutus-ohjelma

40 opintopisteen laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason vaatimuksia.

Coach koulutusohjelma

Lyhytterapiainstituutti järjestää 40 opintopisteen laajuisen ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen, joka noudattaa IASTI:n asettamia osaamisvaatimuksia.

Coach -koulutusta täydentävät lyhytterapeuttiset opinnot

Nämä 40 opintopisteen ratkaisukeskeiset lyhytterapeuttiset opinnot täydentävät aiemmin käytyä Coach -koulutusta. Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä. 

Psykoterapeuttikoulutus

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus, 60 op. Itä-Suomen yliopisto ja Lyhytterapiainstituutti järjestävät yhteistyössä Ratkaisukeskeistä psykoterapeutti-koulutusta.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa haastavissa asiakastilanteissa

8.-9.3.2022

Kaksipäiväisen seminaarin ensimmäisenä päivänä perehdytään ratkaisukeskeisen työskentelytavan keinoihin vähentää asiakkaiden toivottomuutta ja itsemurhariskiä. Toisena päivänä tutustutaan valmennusmenetelmään, joka tunnetaan nimellä ”Solution-Focused Developmental and Performance Coaching Model”.

Kertaterapia -koulutus

15.-16.3.2022

Koulutuspäivien aikana tutustutaan kertaterapian periaatteisiin, sekä harjoitellaan demonstraatioiden ja simulaatioharjoitusten avulla kertaterapian toteuttamista käytännössä.

Lyhytterapeuttinen hypnoosimenetelmä

10.-11.6.2022

Syvennä osaamistasi asiakastyössä menemällä lyhytterapian alkulähteille tutustuessasi helppoon ja asiakaslähtöiseen hypnoosisovellukseen.

Verkkokurssit

Aloita koska tahansa

Opiskele joustavasti oman aikataulusi mukaan verkossa.