Coach koulutusta täydentävät lyhytterapeuttiset opinnot

Syyskuu 2023 – kesäkuu 2024

Tämä 40 op:n laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason vaatimuksia.

Opinnoissa on huomioitu Lyhytterapiainstituutin ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen sisällöt.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä. Koulutusohjelma kestää 10 kuukautta ja sen voi suorittaa oman työn ohella.
Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena vaihdellen lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • Ymmärtää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
 • On tutustunut terapiatyön eri viitekehysten tunnusomaisiin piirteisiin
 • On tutustunut mielenterveyden häiriöiden luokittelun perusteisiin
 • Tuntee ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
 • Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
 • Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat
  ratkaisukeskeiset menetelmät
 • On perehtynyt positiivinen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä

Koulutustapaamiset

5.9.2023 Lähikoulutuspäivä
4.10.2023 Etätapaaminen
2.11.2023 Lähikoulutuspäivä
7.12.2023 Etätapaaminen
11.1.2024 Lähikoulutuspäivä
1.2.2024 Etätapaaminen
2 päivää, maaliskuu 2024, kansainvälisen kouluttajan seminaaripäivät
4.4.2024 Lähikoulutuspäivä
4.6.2024 Lähikoulutuspäivä

Koulutukseen kuuluu

 • Lähikoulutuspäiviä
 • Vuorovaikutteinen työskentely oppimisalusta Howspacessa
 • Itsenäisesti suoritettavat kirjalliset tehtävät lyhytterapian koulutusohjelman mukaan
 • Asiakastyön ohjaustapaamiset etäyhteyksin
 • Asiakasharjoittelua 50 tuntia (1 terapiatunti = 45 min)
 • Perehtyminen soveltuvaan kirjallisuuteen
 • Loppuraportti

Kouluttajista

Koulutuksen opetussisällöstä huolehtii Lyhytterapiainstituutti. Opettajat ovat pitkän koulutuskokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus. Vierailevina kansainvälisen kouluttajan opetuskieli on englanti.

Paikka: Lähikoulutus pääasiallisesti Lyhytterapiainstituutin koulutustiloissa Helsingissä.

Hinta: Koulutuspaketin kokonaishinta on 1 800,00 € sisältäen 24 % alv:n.

Ohjaaja: Koulutuksen ohjaajana toimii kouluttajapsykoterapeutti Maiju Ahola

Hakeminen: Coach-koulutusta täydentävään lyhytterapian koulutuskokonaisuuteen voivat osallistua vain ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen suorittaneet. Pohjalla olevan Coach-koulutuksen laajuus tulisi olla vähintään 30 opintopistettä. Mikäli ratkaisukeskeinen coach-koulutus on käyty muualla kuin Lyhytterapiainstituutissa, on todistuksesta liitettävä kopio hakemuksen mukaan.

Hakeminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Täytäthän lomakkeen huolellisesti.

Haku on auki 6.3.–31.7.2023.

Tarkistamme koulutukseen hyväksyttyjen luottotiedot. Täyttämällä hakulomakkeen annat Lyhytterapiainstituutti Oy:lle suostumuksesi luottotietojesi tarkistamiseen.