Coach koulutusohjelma

Sertifioitu ratkaisukeskeinen coach-koulutus, 40 op

Lyhytterapiainstituutti jatkaa suosittua koulutussarjaa. 40 opintopisteen laajuinen ratkaisukeskeinen coach-koulutus noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason osaamisvaatimuksia (Advanced Solution-Focused Practitioner of Coaching). Iastin sertifiointi merkitään suoraan koulutustodistukseen.

Ratkaisukeskeinen coaching on minimalistinen ja pragmaattinen teoria myönteisen muutoksen aikaansaamisesta. Se vahvistaa asiakkaiden toiveikkuutta ja uskoa onnistumiseen ja varmistaa hyvän yhteistyön eri osapuolten välillä. Työskentelytapana ratkaisukeskeinen coaching lisää ja vahvistaa ongelmanratkontataitoja, nopeuttaa päätöksentekoa ja on ajankäytöltään tehokasta. Erityisen tehokasta siitä tekee, että sen tulokset ovat mitattavissa, se vaikuttaa voimaannuttavasti valmennettaviin ja coaching-prosessin aikana saavutetut taidot ovat siirrettävissä muille elämän osa-alueille.

Tämä koulutusohjelma ohjaa ratkaisukeskeisten ohjaus- ja konsultointikäytänteiden äärelle ja antaa valmiudet hyödyntää opittuja työskentelymenetelmiä niin henkilökohtaisessa valmennuksessa kuin yhteisöjen kehittämistyössä ja ongelmien ratkaisemisessa.

Koulutus koostuu yhdeksästä jaksosta

Jakso 1. Ratkaisukeskeisen coachingin perusteet ja haastattelukäytänteet

Aloitusjakso esittelee ratkaisukeskeisen coachingin perusteet ja keskeiset työtavat. Coaching on kokemukselliseen oppimiseen nojaava ohjausmenetelmä. Opetuksessa hyödynnetään coachingin harjoittelua vertaisryhmissä ja demonstraatioiden kautta.

Jakso 2. Terapeuttinen coaching

Jaksossa perehdytään ratkaisukeskeiseen, terapeuttiseen työskentelyotteeseen ja kysymystyyppeihin. Tutustutaan siihen miten asiakkaita autetaan selviytymään vaikeissa elämäntilanteissa, lisäämään itsetuntemustaan tai saavuttamaan heille tärkeitä päämääriä ja tavoitteita.

Jakso 3. Ratkaisukeskeinen coaching (työ)yhteisöjen ja ryhmien kehittämisessä

Jaksossa sovelletaan ratkaisukeskeistä näkökulmaa (työ)yhteisöjen ja ryhmien toimintakulttuurin kehittämiseen. Keskiössä on voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ja toisaalta (työ)yhteisön ratkaisukeskeinen kehittäminen. Erityisesti perehdytään kommunikaation tarkasteluun ja siinä korjaavan ja vahvistavan palautteen merkitykseen osana kehittämisprosessia.

Jakso 4. Kansainvälisen asiantuntijan seminaari

Jakson aikana osallistutaan kaksipäiväiseen seminaariin, jonka opettajana toimii ratkaisukeskeisen työskentelytavan kansainvälinen asiantuntija. Seminaaripäivät tutustuttavat ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työn eri sovelluksiin ympäri maailmaa.

Jakso 5. Asiakastyön menetelmällinen työnohjaus

Jakso toteutetaan hajautetusti puolen päivän etätapaamisina. Tapaamisissa käsitellään ja ohjataan opiskelijoiden harjoittelun alla olevaa asiakastyötä.

Jakso 6. Yksilöiden ja yhteisöjen henkinen hyvinvointi

Jakso käsittelee henkisen (työ)hyvinvoinnin ylläpitämistä ja kehittämistä yhteisöjen menestystekijänä. Jaksossa opiskellaan, miten ratkaisukeskeiset työskentelymenetelmät tukevat työuupumuksesta selviytymistä ja palauttavat hyvän työvireen. Erityistarkastelussa on, mistä työpaikan hyvä ilmapiiri koostuu ja miten se voidaan tehdä.

Jakso 7: Työelämän diplomatiaa

Jakson aikana tutustutaan ratkaisukeskeisiin käytänteisiin hoitaa vuorovaikutussuhteissa ilmeneviä ongelmatilanteita. Erityistarkastelussa ovat ongelmien rakentava puheeksi ottaminen, vastoinkäymisten kohtaaminen, kriittisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä loukkausten sopiminen.

Jakso 8. Ratkaisukeskeinen johtaminen

Jaksossa perehdytään ratkaisukeskeisen ajattelutavan soveltamiseen esimiestyössä ja johtamisessa. Tutustutaan siihen, miten ratkaisukeskeiset työskentelytavat soveltuvat organisaation toiminnan ohjaamiseen kuten linjajohtamiseen, tiimipalavereihin, tulos- ja kehityskeskusteluihin, työilmapiiritutkimusten purkamiseen ja koulutus- ja työnohjauskäytänteiden rakentamiseen.

Jakso 9. Ratkaisukeskeisen coach -koulutuksen päätös

Jaksossa vedetään yhteen koulutusmatkaa. Opiskelijat todentavat osaamistaan kirjallisella loppuraportilla. Lisäksi jokainen opiskelija käyttää päätöspäivässä puheenvuoron omaa oppimismatkaansa koskien.


Laajuus

Koulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Koulutuspäiviä on yhteensä 10, joista yksi päivä toteutetaan kahtena puolen päivän etätapaamisena. Lisäksi koulutukseen kuuluu pienryhmätyöskentelyä, ennakko- ja välitehtäviä, omatoimista työmenetelmien harjoittelua (100 x 45 min), kirjallisuuteen tutustumista suomen ja englannin kielellä sekä työskentelyä oppimisalustalla. Tarkempi koulutusohjelman kuvaus lähetetään koulutukseen hyväksytyille hakijoille.

Hinta

4 200 € (hinta sisältää ALV 24 %), maksetaan 7-8 erässä.

Koulutuspaikka

Lyhytterapiainstituutti Oy, Haapalahdenkatu 1, 00300 Helsinki

Kouluttajat

Koulutusohjelman kouluttajilla on vaativan erityistason ratkaisukeskeinen koulutus ja he toimivat kaikki koulutustyönsä ohessa työnohjaajina, psykoterapeutteina ja valmentajina. Koulutuksen vastuukouluttajana toimii Maiju Ahola.

Ajankohta

Seuraava koulutusryhmä aloittaa elokuussa 2024.

Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat seuraavat:

 • 19.8.2024
 • 20.8.2024
 • 13.9.2024
 • 17.10.2024
 • 18.10.2024
 • 4.12.2024
 • 8.1.2025 (puoli päivää)
 • 11.3.2025
 • 15.4.2025 (puoli päivää)
 • 3.6.2025
 • 2.9.2025

Hakeminen

Haku koulutukseen alkaa 5.2.2024 ja päättyy 15.5.2024.

Koulutukseen haetaan alla olevalla lomakkeella. Täytäthän hakemuksen huolellisesti ja ilmoita hakemuksessa myös täydellinen henkilötunnuksesi. Emme käsittele hakemuksia, joissa on puutteellinen henkilötunnus. Henkilötunnusta käytetään koulutukseen hyväksyttyjen hakijoiden luottotietojen tarkistamiseen. Täyttämällä hakemuksen annat suostumuksesi luottotietojesi tarkistukseen.

Hakemuksen täyttäminen ei sido hakijaa maksuihin tai aloittamaan koulutusta.

Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä viimeistään viikolla 24. Mikäli sinulla herää kysyttävää ennen tätä, voit soittaa meille numeroon 09 436 2556.

Lisätietoja

Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi, puh. 09 436 2556

Haapalahdenkatu 1, 00300 Helsinki

09 436 2556

mail@lti.fi

Hakulomake – Sertifioitu ratkaisukeskeinen coach -koulutus

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Vaihe 1 / 5