Lyhytterapian koulutusohjelma

Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma, 40 op

Tämä 40 opintopisteen laajuinen ratkaisukeskeinen lyhytterapia koulutus noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason vaatimuksia.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä. Koulutussuosituksena on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto ja englannin kielen perustaidot. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutusohjelma kestää 15 kuukautta ja sen voi suorittaa oman työn ohella. Koulutus sisältää ns. psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot (näitä opintoja edellytetään mahdolliseen psykoterapeuttikoulutukseen hakeuduttaessa).

 

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • Ymmärtää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
 • On tutustunut terapiatyön eri viitekehysten tunnusomaisiin piirteisiin
 • On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin
 • Tuntee ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
 • Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
 • Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat ratkaisukeskeiset menetelmät
 • Osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
 • On perehtynyt positiivinen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä

Koulutus on monimuotoista ja koostuu:

 • lähiopetuspäivistä
 • työskentelystä oppimisalustalla verkossa
 • pienryhmätapaamisista
 • kirjallisuuteen ja artikkeleihin perehtymisestä (osa kirjallisuudesta voi olla englanninkielistä)
 • itsenäisestä asiakastyön harjoittelusta lyhytterapeuttisin menetelmin (100 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)
 • asiakastyön työnohjauksellisiin etätapaamisiin osallistumisesta
 • loppuraportista

Koulutus kattaa lisäksi Reteaming –valmentajapätevyyden saamiselle edellytyksenä olevan koulutusosan. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet voivat halutessaan jatkaa lisäkoulutukseen ja saada seuraavan tason sertifioinnin (Master Solution Focused Practitioner of therapy).

Kouluttajat:

Koulutuksen opetussisällöstä huolehtii Lyhytterapiainstituutti. Opettajat ovat pitkän koulutuskokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus. Vierailevina kouluttajina nähdään myös kansainvälisiä asiantuntijoita. Heidän koulutuskielensä on englanti.

Koulutuspaikka:

Lyhytterapiainstituutin toimitilat osoitteessa Haapalahdenkatu 1, 00300 Helsinki, sekä kansainvälisen opettajan vieraillessa erikseen ilmoitettavat, muut tilat Helsingissä.

Hinta:

3 968 € (hinta sisältää arvonlisäveron 24 %) Koulutus laskutetaan 7-8 erässä.

Ajankohta:

Seuraava koulutus alkaa huhtikuussa 2024. Alla näet lähiopetuspäivien päivämäärät.

 • 24.4.2024
 • 25.4.2024
 • 17.5.2024
 • 3.6.2024
 • 15.8.2024
 • 3.9.2024
 • 17.10.2024
 • 18.10.2024
 • 6.11.2024
 • 14.1.2025
 • 5.2.2025
 • 2.4.2025
 • 2.6.2025
 • 12.8.2025
 • 12.9.2025

Koulutuspäivien teemat ja ohjelma ilmoitetaan koulutukseen valituille hakijoille ennen koulutuspaikan vahvistamista.

Hakeminen:

Haku koulutukseen alkaa 8.1.2024

Voit täyttää alla olevan lomakkeen, mikäli haluat että muistutamme sinua sähköpostitse, kun haku alkaa.

Lisätietoja:

Lue usein kysyttyjä kysymyksiä Sertifioidusta ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelmasta täällä.

Lyhytterapiainstituutin toimisto, mail@lti.fi, puh. 09 436 2556

Järjestämme koulutuksia myös yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Näiden koulutusten hakuajoista tiedotamme uutiskirjeessämme. Uutiskirjelistallemme voi liittyä täällä.

Haapalahdenkatu 1, 00300 Helsinki

09 436 2556

mail@lti.fi

Olen kiinnostunut lyhytterapian koulutusohjelmasta

Minulle saa lähettää jatkossa tietoa Lyhytterapiainstituutin koulutuksista