Ratkaisukeskeinen työskentelyote

Ratkaisukeskeinen työskentelyote – Yksinkertaista mutta ei helppoa

Kaksipäiväinen workshop Harry Kormanin johdolla

13.-14.10.2022

Tässä kaksipäiväisessä seminaarissa kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu kouluttaja, psykiatri Harry Korman käsittelee teemoja, jotka ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa tekevät työskentelystä vaikuttavaa. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

Lähtökohta terapeuttisen kehyksen luomiseen

Mitä asiakkaat tarvitsevat – on kysymys johon terapeuttien ja valmentajien on kyettävä vastaamaan. Tähän voi vastata vain asiakas. Hänen tulee kertoa mikä hänelle olisi avuksi ja hyödyllistä kulloisessakin elämäntilanteessa.

Ratkaisukeskeinen työskentelyote
Yhteisen projektin käynnistäminen asiakkaan kanssa

Asiakkaan kanssa tutkitaan tapaamisen kontekstia ja työkentelytapaa. Luodaan yhdessä projekti, joka palvelee asiakkaan toiveita siitä, mitä tapaamisten seurauksena pitäisi tapahtua. Samalla valmistellaan maaperää muun muassa ihmekysymyksen käytölle.

Ratkaisukeskeinen ihmekysymys ja ihmeasteikko

Ihmekysymys on perinteisesti ollut yksi ratkaisukeskeisen työskentelytavan peruslähtökohtia. Kysymystyypin monipuolinen käyttö vaatii jatkuvaa harjoittelua mutta avaa samalla yhä uusia kuvauksia asiakkaan toivomasta muutoksesta. Ihmekysymystä ja ihmeasteikkoa tulisikin käyttää monipuolisesti ja varioiden erilaisille asiakkaille sopivalla tavalla.

Seuraavat tapaamiset

Ensimmäisellä tapaamisella asiakkaan kanssa keskustellaan hänen toivomastaan myönteisestä muutoksesta ja kuvataan sitä. Seuraavilla tapaamisilla on hyvä terävöittää tätä kuvausta ja ohjattava asiakas huomaamaan, missä on tapahtunut myönteistä edistystä. Edelleen keskitytään siihen, miten asiakas kykenee hyödyntämään jo saavutettuja edistysaskeleita toivomansa ja haluamansa muutoksen suuntaan.

Lisäksi luodaan katsaus seuraaviin, toivottuihin teemoihin:

– Menneisyyden hyödyntäminen ratkaisukeskeisessä työskentelyssä

– Asiakkaan ponnisteluihin keskittyvä haastattelu (“effort-focused interviewing”)

Kouluttajasta

Harry Korman on psykiatri, joka on vuosia työskennellyt erilaisten asiakasryhmien kanssa vastaanotollaan Malmössä, Ruotsissa. Nykyisin hän kouluttaa ympäri maailmaa ratkaisukeskeistä työskentelytapaa valmentajille, terapeuttille ja muille ammattilaisille. Hänen kiinnostuksensa tutkimuspuolella on painottunut erityisesti siihen, miten saada näkyväksi se, että käyttämämme kieli terapeuttisessa työssä ei vain kuvaa todellisuutta, vaan myös luo sitä.

Hänen tekstejään löytyy runsaasti osoitteesta www.sikt.nu

Koulutuksen toteutus

Tämä kaksipäiväinen koulutus toteutetaan läsnäopetuksena. Koulutuskieli on englanti. Tarvittaessa suomenkieliset kouluttajamme auttavat välittämään kysymyksiä kouluttajalle englanniksi. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin koulutusta edeltävällä viikolla koulutuskutsu.

Ajankohta:

13.-14.10.2022, klo 9.00-15.45.

Paikka:

Karjatalo, Käpylänkuja 1, Helsinki

Hinta:

150,00 € (hinta sisältää ALV:n 24 %)

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu seminaariin alla olevalla lomakkeella. Seminaari laskutetaan viimeistään kahta viikkoa ennen seminaaria.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.10.2022.

HUOM. Ilmoittautuminen on sitova.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Lyhytterapiainstituutti Oy voi palauttaa seminaarin maksun ainoastaan sairastumistilanteessa, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin todistuksen sairaudesta.

Haapalahdenkatu 1, 00300 Helsinki

09 436 2556

mail@lti.fi

Ilmoittautumislomake – Ratkaisukeskeinen työskentelyote

"*" näyttää pakolliset kentät

Vaihe 1 / 3