Lyhytterapian koulutusohjelma

Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma, 40 op

Tämä 40 op:n laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason vaatimuksia.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä. Koulutussuosituksena on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto ja englannin kielen perustaidot. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

 

Koulutusohjelma kestää 15 kuukautta ja sen voi suorittaa oman työn ohella. Koulutus sisältää ns. psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot (näitä opintoja edellytetään mahdolliseen psykoterapeuttikoulutukseen hakeuduttaessa).

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

  • Ymmärtää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
  • On tutustunut terapiatyön eri viitekehysten tunnusomaisiin piirteisiin
  • On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin
  • Tuntee ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
  • Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
  • Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat ratkaisukeskeiset menetelmät
  • Osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
  • On perehtynyt positiivinen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä

Koulutus on monimuotoista ja koostuu:

  • lähiopetuspäivistä (13 kpl)
  • työskentelystä oppimisalustalla verkossa
  • pienryhmätapaamisista
  • kirjallisuuteen ja artikkeleihin perehtymisestä (osa kirjallisuudesta voi olla englanninkielistä)
  • itsenäisestä asiakastyön harjoittelusta lyhytterapeuttisin menetelmin (100 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)
  • loppuraportista

Koulutus kattaa lisäksi Reteaming –valmentajapätevyyden saamiselle edellytyksenä olevan koulutusosan. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet voivat halutessaan jatkaa lisäkoulutukseen ja saada seuraavan tason sertifioinnin (Master Solution Focused Practitioner of therapy).

Ajankohta:

Tämän haun kautta aloitetaan kaksi rinnakkaista koulutusryhmää.

A-ryhmän aloituspäivät ovat: 7.-8.9.2021
B-ryhmän aloituspäivät ovat: 14.-15.9.2021

Kouluttajat jakavat ryhmät ja koulutukseen kutsuttaville lähetetään oman ryhmänsä aikataulut.

HUOM. Koulutukset käynnistetään suunnitellussa aikataulussa riippumatta koronatilanteesta. Toimimme yleisten THL:n antamien suositusten mukaan koskien kokoontumisrajoituksia. Tarvittaessa koulutuspäiviä toteutetaan etäyhteyksin.

Kouluttajat:

Koulutuksen opetussisällöstä huolehtii Lyhytterapiainstituutti. Opettajat ovat pitkän koulutuskokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus.

Hinta:

3 968 € (hinta sisältää arvonlisäveron 24 %) Koulutus laskutetaan 7-8 erässä.

Koulutuspaikka:

Lyhytterapiainstituutin toimitilat osoitteessa Haapalahdenkatu 1, 00300 Helsinki, sekä kansainvälisen opettajan vieraillessa erikseen ilmoitettavat, muut tilat Helsingissä.

Koulutukseen hakeminen:

Haku seuraaviin koulutusryhmiin alkaa 3.5.2021 ja päättyy 21.6.2021.

Koulutukseen haetaan täyttämällä alla oleva sähköinen hakulomake. Lomakkeen täyttäminen ei sido hakijaa maksuihin tai aloittamaan koulutusta. Hakuajan päätyttyä hakemukset käsitellään ja soveltuvimmat hakijat kutsutaan koulutukseen. Haussa varasijalle jääville ilmoitetaan myös sähköpostitse.

Opiskelijapaikkavalinnoista ilmoitetaan viimeistään elokuun ensimmäisellä viikolla.

Tarkistamme kaikkien koulutukseen kutsuttavien luottotiedot. Täyttämällä hakulomakkeen annat suostumuksen luottotietojesi tarkistamiseen.

Lisätietoja:

Lyhytterapiainstituutin toimisto, mail@lti.fi, puh. 09 436 2556

 

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Hakulomake – Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma