Usein kysytyt kysymykset

Lue alla vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapian koulutusohjelma, 40 op

Mitä tarkoittaa koulutuksen Iasti-sertifiointi?

IASTI (International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes) on katsonut tämän koulutusohjelman vastaavan asetettuja sertifiointivaatimuksia. Ulkopuolisen tahon myöntämä sertifiointi ohjaa opetussuunnitelmaa, koulutuksen minimivaatimuksia ja toteuttamistapaa.

Sisältääkö tämä koulutus ns. psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot?

Kyllä. Nämä valmiuksien opinnot täydentävät sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa antaen kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen (edellyttäen, että hakijalla on muuten soveltuva pohjatutkinto).

Voiko lyhytterapiakoulutuksen käynyt antaa Kelan tukemaa terapiaa?

Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä näin myöskään pätevöitä antamaan Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.

Voinko saada aiemmin käymäni Psykoterapeuttiset valmiudet -opinnot (30 op) hyväksiluettua tässä koulutusohjelmasta?

Hyväksiluku ei ole käytössä. Valmiuksien opinnot on rakennettu osaksi koulutusprosessia ja sen osa-alueet ovat osa myös lyhytterapeuttisen työn tekemistä.

Voinko toimia lyhytterapeuttina käytyäni Sertifioidun ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman (40 op)?

Käytyäsi koulutuksen voit toimia lyhytterapeuttina. Lyhytterapeutti ei kuitenkaan ole Valviran tai minkään muunkaan tahon laillistama terveydenhuollon ammattinimike (kuten esim. psykoterapeutti).

Miksi tämän lyhytterapiakoulutuksen laajuus on juuri 40 opintopistettä?

Opintopisteitä on laskettu sen mukaan, joka voidaan katsoa mahdolliseksi suorittaa reilun vuoden koulutuksen aikana. Esimerkiksi psykoterapeuttikoulutus on minimilaajuudeltaan 60 op:ttä ja on nelivuotinen koulutus.

Voiko koulutuksen suorittaa oman työn ohessa?

Tähän mennessä koulutuksen käyneet ovat olleet työelämässä samaan aikaan koulutusta suorittaessaan. Koulutuspäivät ovat kokonaisia arkipäiviä mutta niitä ei ole joka kuukausi.