Tietosuojaseloste

Lyhytterapiainstituutin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Lyhytterapiainstituutti Oy kerää ja käsittelee asiakkaiden (myös potentiaaliset asiakkaat), sekä tämän verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja. Tietosuoja on meille ensiarvoisen tärkeää ja huolehdimme päivittäin tietojen säilyttämisen turvallisuudesta, sekä lainmukaisuudesta. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen lainsäädäntöä, sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

1. Rekisterinpitäjä

Lyhytterapiainstituutti Oy

Yhteystiedot:
Haapalahdenkatu 1
00300 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Lyhytterapiainstituutti Oy
Haapalahdenkatu 1
00300 Helsinki
puh.: 09 436 2556
sähköposti: mail@lti.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissämme on asiakkaita (myös potentiaaliset asiakkaat), opiskelijoitamme, sekä tämän verkkosivuston käyttäjiä.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. uutiskirjelista ja suoramarkkinointi).
 • Verkkosivustomme evästetietoja käytetään mainontaan ja mainonnan kohdentamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • opiskelijasuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus (opiskelijat)

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Lyhytterapiainstituutti Oy
Haapalahdenkatu 1
00300 Helsinki
puh.: 09 436 2556
sähköposti: mail@lti.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään SSL-suojatun verkkolomakkeen kautta
 • SSL-suojattujen verkkokauppojemme kautta
 • Intrum Web luottotieto –palvelun kautta (asiakkaan suostumuksella)

7. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta tai myydä markkinointitarkoituksiin Lyhytterapiainstituutti Oy:n ulkopuolelle.

Asiakkaiden (myös potentiaaliset asiakkaat), opiskelijoidemme, sekä verkkosivustomme käyttäjien tietoja voidaan käsitellä alla mainittujen palveluntarjoajiemme toimesta. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Visma Software Oy
 • Dropbox, Inc.
 • Paytrail Oyj
 • PayPal, Inc.
 • The Rocket Science Group LLC
 • Thinkific Labs Inc.
 • Stripe, Inc.
 • Howspace Oy

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Pitkien täydennyskoulutusohjelmiemme opiskelijoiden tiedot säilytetään pysyvästi
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Lyhytterapiainstituutti Oy:n työntekijät.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Evästeet

Sivuillamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi sivuilla. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai itsessään sisällä tietoa, josta henkilöllisyytesi saataisiin selville. Evästeiden avulla Lyhytterapiainstituutti parantaa sivujen käytettävyyttä, kerää käyttöä koskevaa tilastotietoa sekä kohdentaa tietoa sinulle. Hyväksymällä kaikki evästeet varmistat, että saat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme.

Voit koska tahansa hallita evästeille antamaasi suostumusta tämän sivun lopussa olevan linkin kautta.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.